Siz mi “SOYKIRIMDAN” Bahsediyorsunuz ?


“Ermeni” meselesinin bu kadar uzun süre gündemde tutulmasının ve ısıtılıp, ısıtılıp önümüze konmasının, büyütülmesinin asıl amacını hepimiz biliyoruz. Aleyhimizdeki çalışmalar; bir ırkın taleplerini aşarak, “Kürt” veya “Ermeni” olmayan ülkelerin parlamentolarına yansımış, anıtlar dikmeye, kanunlar çıkarmaya kadar varmıştır.

Amerikalıların ve Avrupalıların bu “Kürt” ve “Ermeni” hassasiyetleri uzun yıllardır devam ediyor. “Ermeni” meselesinde “Asala”yı çıkardıkları gibi Kürt meselesinde de “PKK” yı çıkarmışlardı. Türkiye uzun yıllar ve büyük harcamalarla bu sorunları çözmeye çalıştı, binlerce şehit verdi. Bunu yaparken siyasi ve ekonomik sıkıntıları da göğüslemek zorunda kaldı.


ABD VE AVRUPA bizdeki tarihi olaylarla ilgili olarak Meclislerinde karar alma, kanun çıkarma hakkını kendilerinde görebiliyorlarsa; Müzeler, Anıtlar açabiliyorlarsa; bizim Parlamentomuz bu ülkelerin soykırımlarını kınayacak kararları niçin almıyor ?

Bir Profesörümüz hakkında dava açabilenlere karşı, bizim “ZENCİ MÜZESİ”, “KIZILDERİLİ HEYKELİ” kurmamız gerekmez mi ? Biz bundan çekindikçe Onlar bizim üzerimize daha çok gelmeklerdir.Bize İnsan Haklarını, Demokrasiyi, Soykırımı dayatanların ve geçmişimizle hesaplaşma yapmamızı isteyenlerin geçmişlerinde nice soykırımları, katliamları ve zulümleri görüyoruz. Bu konuda Almanya dışında hangisi geçmişi ile hesaplaştı?

Ermeni Hadisesinin olduğu tarihinin 50 yıl öncesi ile bu tarihin 50 yıl sonrası arasında yapılan soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından bir kısmını aşağıya alıyorum. Aslında bu liste çok uzayıp gider de, biz bir kısmını yazabiliyoruz. Acaba bunlar Avrupalılara, özellikle Papa’ya bir vicdan muhasebesi yaptırabilir mi dersiniz ? Ben O’nlara şöyle haykırmak istiyorum:

Siz önce;
· Topraklarına yerleşerek kovduğunuz, nesillerini tükettiğiniz 15 milyon Kızılderili ve milyonlarca Meksikalıyı,
· Soykırım ve ayırımcılığın mazlumu Zencileri,
· ABD terörüyle ölen milyonlarca Latin Amerikalı’yı
· Dinlerine olan düşmanlığınızı katliamlarla gösterdiğiniz Bosnalıları, Iraklıları, Cezayirlileri,
Bize anlatın da, ondan sonra Ermenileri hatırlayın...


Siz önce;
· Saint Barthelemy’debir gecede katlettiğiniz 50.000 Protestanı,
· Hiroşima ve Negasaki’de birkaç dakika içinde yokettiğiniz 1,5 milyon masumu,
· Bask’ta ayrılıkçı diye yıllarca öldürdüğünüz yüzbinlerce genci,
· Daha sonra kol-kola girdiğiniz Komünistleri sokmayacağız diye, dünyayı ayağa kaldırarak Kore’de çıkardığınız Savaşda ölen binlerce asker ve sivili,
· Vietnam'ı, Laos'u, Kamboçya’yı, Kore’yi, Haiti ve Küba'yı..
Bize anlatın da, ondan sonra Ermenileri hatırlayın...


Siz önce;
· Arenalarda aç aslanlara attığınız, yağlı kazıklara geçirdiğiniz, ateşlerde yakdığınız Hristiyanları,
· Din adına Engizasyonda kestiğiniz, yaktığınız onbinlerce dindarı,
· Kudüste’ki Müslüman katliamını,
· Haçlı Seferlerinde gaddarca katlettiğiniz masunları,
· Körfez Savaşında öldürdüğünüz binlerce insanı,
· İşgal altındaki Filistin’de yapılanları,
Bize anlatın da, ondan sonra Ermenileri hatırlayın...


Siz önce;
· Manhattanın,
· Nitron Bombasının,
· Diğer ülkeleri mahvedetmek için hazırlamakta olduğunuz virüslerin,
· Biyo-Terörünüzün yapacağı tahriplerin
· Müslüman Ülkeleri işgal niyetinizin,
· Yaptırdığınız sobatajların, ihtilallerin, katliamların,
· Guantanamo, Ebu Garib, Nikaragua, Arjantin,Şili ve daha nice yerlerde savunmasız masum insanlara yaptığınız işkencelerin,
Hesabını verin de, ondan sonra Ermenileri hatırlayın...


Ey Amerika,


Eğer sen soykırıma karşı isen, her ülkede demokrasi ve insan haklarının bulunmasını istiyorsan; neden 1 Temmuz 2002 günü hayata geçen Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından dolayı ABD vatandaşlarının muhakeme edilmesini engellemek için çeşitli ülkelerle “cezasızlık anlaşması” yapmaya çalışıyorsun ?


Eğer sen soykırıma karşı isen;1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olabileceği uyarısı yapılan “küçük nükleer silahların” geliştirilmesini neden durdurmuyorsun ?


Ellerinde Atom Silahları olduğu için değil; bu silahları üretebilirler (!) diye; Irak’a, İran’a, Suriye’ye saldırılar düzenlemek istiyorsun da; şu anda ellerinde atom silahları olan İsrail’e, Fransa’ya, İngiltere’ye ve diğer bir çok ülkelere karşı sesin çıkmıyor..


“Terörle mücadele”, “ikna diplomasisi” ya da “hür dünyanın korunması” diyerek dünyanın dört bir yanında gizli veya açıktan yaptırdığın darbeleri, işkenceleri, katliamları, operasyonları, bombardımanları “terör” tanımının dışında tutup; başkalarını “terörist” ilan ederek, kendi terörünü neden gözden kaçırmak istiyorsun.


Osmanlı-Ermeni hadisesi sırasında ve o tarihlerden sonra birçoğu sizin desteğinizle yapılmış soykırımların, katliamların, öldürmelerin çok kısa bir Listesini aşağıya alıyorum. Siz bunları görmüyor veya unutabiliyorsunuz da, “Sözde Ermeni Soykırımı”nı neden unutamıyorsunuz ?

Ermeni Hadisesinin olduğu tarihinin 50 yıl öncesi ile bu tarihin 50 yıl sonrası arasında yapılan soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından bir kısmını aşağıya alıyoruz. Aslında bu liste çok uzayıp gider de, biz bir kısmını yazabiliyoruz. Acaba bunlar size bir vicdan muhasebesi yaptırabilir mi bilmiyoruz..


Aşağıya, bazı soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından örnekleri alıyoruz. Görüleceği üzere, AVRUPA’nın da ABD den aşağı tarafı yoktur.

Başka bir yazımızda; Tarih boyunca ABD ve Avrupa’nın yaptığı soykırımları detayları ile ele almak istiyoruz. O zaman bu devletlerin sabıkaları ve içyüzleri daha iyi görülebilecektir. Biz yalnız 1915 civarı olaylarını aşağıya alıyoruz.Gazeteci-Yazar:Muzaffer Deligöz

alinti